خیرین وحامیان بزرگوار

با احترام و عرض ارادت، کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند بزرگ هر کسی را نصیب نخواهد کرد. آنان که با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده، همنوعان خود را چون خود دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو دارند.
🌹اینان به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیز و گرامی اند و از بهترین پاداش برخوردارند.
شما سروران که با محبت ها و عنایت های خویش در کمک به خریدمینی یخچال، پیش قدم و در این راستا با تقبل هزینه هایی این موسسه خیریه را یاریگر بوده اید و هستید در نزد خداوند تعالی از مقربانید.
برخود فرض دانسته از حسن التفات عمل نیکو شما عزیزان مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نماییم و از آن کریم دانا و بینا، خیر دنیا و آخرت شما نیکوکاران ارجمند وخانواده محترم را در روز قیامت خواهانیم
باتشکر
محمود زارعی
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak
Alza.ir
@arakalz