تشکرازخیرین🌷

خیرین بزرگوار :

کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند منان هر کسی را نصیب نخواهد کرد.
آنا نکه با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را چون خویش دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو می کنند، به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین پاداش ها برخوردار.از شما سروران گرامی بابت محبت ها و
عنایات خویش در کمک به مرکز نیکوکاری امام جواد(ع) صمیمانه و خالصانه تشکر کرده و از آن کریم دانا و بینا، خیردنیا و آخرت را از درگاه احدیت مسئلت داریم
به همت بالای 100خیرعزیز پول خرید 2عددتلویزیون32اینچ به مبلغ 69میلیون ریال تامین شد

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
مرکزنیکوکاری امام جواد (ع)
@arakalz
@alzheimerarak