همین حالا در ساخت خانه سالمندان ما را یاری فرمایید : 

گزارشی ازساخت پروژه بزرگ مرکزآموزشی و توانبخشی
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع) استان مرکزی

مراسم کلنگ زنی در تاریخ 9 مهر با حضور مسئولین و خیرین عزیز برگزار گردید.

 

هزینه های انجمن چگونه تامین می شود:

این انجمن ازسال 88 شروع به فعالیت نموده وحدودا 4500 نفر حامی فعال دارد که درسال ازیک نوبت تا بالای 20 نوبت درسال نقدی وغیرنقدی مارادراداره این انجمن یاری ، ما درهرماه ودرهربرنامه که برای مرکز داریم جمع جدیدی به حامیان انجمن افزوده می شوند

 

وبا توکل به خداوندمتعال وحمایت مردم خوب وخیر وبه پشتیبانی این عزیزان وهمچنین  مسئولین دلسوز استاندارمحترم ومهندس عباسی شهردارمحترم کلانشهراراک  ومدیران کل مومن وجناب مهندس الله دادی ریاست محترم نظام مهندسی ،مهندسین نظام مهندسی ومهندس قائمی مدیرکل محترم نوسازی مدارس ومهنس بوذری ومهندس نظری که کلیه کارهای تهیه نقشه سازه ،برق ومعماری و.. به عنوان یک خیریه انجام دادند ونمایندگان مردمی شهر واستانمان نیز همیشه مارا یاری نموده اند که ماهم بدون ترس طرحهای بزرگی را شروع خواهیم کردوبایاری خدا وتحت نام امام جواد(ع) وپدربزرگوارش آقا امام رضا (ع)  ساخت مرکزآموزشی ،توانبخشی وپیشگیری آلزایمر را با زیربنای 3800متردرشهرک گردو ودرمنطقه گردشی وتفریحی بسازیم وبرایتأسیس این بنا  و طرحها وبرنامه های انجمن ازهمه مردم خوب ونیکوکار استان وشهرمان درخواست کمک ویاری را داریم تادر این امر خیر وماندگار مارا مثل همیشه یاری نمایند .

بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از حضرات آیات عظام و حجج اسلام ، انجمنها، اتحادیه ها ، سندیکاها و تشکل های صنفی، اتاق های بازرگانی ، مؤسسات خیریه ، بانکها ، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تولیدی صنعتی ، معدنی، کشاورزی، پزشکان ، جراحان ، مدیران ، افراد خیّر و … خصوصا اراکی های عزیز خواستار پشتیبانی و حمایت مالی و معنوی آنان راداریم.

انشاء ا.. خداوند رحمان پاداش خیر نصیبشان فرماید.

 کمکهای دریافتی :

ساخت یک سوئیت به نام خود درموسسه -3تخته 25 میلیون و2تخته ویک تخته ویژه 20 میلیون تومان 

 نقشه کشی -وجوه نقد ، تجهیزات ، وسائل و کالاهای ساختمانی ومصرفی  مشارکت شرکتها  و پیمانکاران ساختمانی  درساخت قسمتی ازمجموعه  حق انشعاب آب و برق و تلفن، صدور پروانه ساختمان ، عوارض پایان کار به شهرداری ، تجهیز مجتمع –  گج  -وسایل برقی ولوازم لوله کشی و…….هرشرکت وگروه با توجه به تخصص خود قسمتی از کار را به ما کمک کنند 

 

اسامی کمک کنندگان به  خیریه امام جواد(ع) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تاکنون به تفکیک و به ترتیب به شرح ذیل می باشد.

مشارکت کنندگان نوع مشارکت مقدار
سیدمهدی قریشی وخانواده به یاد پدرومادرمرحومشان خرید زمین 45 میلییون تومان
شزکت مهندسی شهباز مهندس مقدسی وکشاورز تهیه نقشه سه بعدی برای خریدزمین وجانمایی رایگان
عباسی شهرداراراک
وشهردار وکارشناسان شهرداری منطق 2 اراک
بازدید ازمنطقه وزمین وپروانه ساخت ومجوز خارج ازنوبت ورایگان
سازمان نظام مهندسی تاییدنقشه و…. رایگان
اداره کل نوسازی مدارس تهیه نقشه سازه ومعماری وبرق و… رایگان