انجمن آلزایمر خیریه امام جواد(ع) استان مرکزی در سال 1388 با اخذ مجوز رسمی از  استانداری استان مرکزی وسازمان بهزیستی به شماره ثبت 320 جهت حمایت از سالمندان آلزایمری ، بیماران اعصاب و روان ، کودکان ایتام و زنان سرپرست خانوار در اراک تاسیس گردید.