ساخت خانه سالمندان
ساخت خانه سالمندان
پروژه خانه سالمندان آلزایمری شبانه روزی مرد و زن
ما را حمایت کنید
ما را حمایت کنید
راه های کمک به انجمن
ماهنامه آلزایمر
ماهنامه آلزایمر
اپلیکیشن آلزایمر
اپلیکیشن آلزایمر
در کار خیر با ما همراه شوید

آخرین اخبار ما

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…

  🌺وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست… 🌸حامیان گرامی ،خیرین بزرگوار وهمشهریان […]

رفیق (حامی)

  گفت رها کن رفیق (حامی)را 🎋تا به تو دنیـا دهم 🌸گفتم که یک موی رفیق (حامی) را 🎋به دنیـا […]

دوست

  دوستی می گفت؛ بچه که بودم، یه جوجه داشتم. خیلی دوستش داشتم. یه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف […]

حامیان مهربان

🌸سـلـام بـر قـلـب هـایی 💕کـه جـز دوست داشتـن 🌸چیزی نیاموخته اند….. 💕ســلـام بـر روح هـای 🌸پـاکی کـه جـز سـادگی 💕قـالـب […]

پول خرید علف زن وسمپاشی تامین شد

  باتشکراز حامیان وخیرین عزیز: 🌸یاران همیشه همراه انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) بازهم درعرض یک هفته سنگ تمام گذاشتن […]

جشنواره

جشن

اردو

اخبار

خدمات و افراد تحت حمایت

خدمات انجمن به مددجویان و خانواده های تحت پوشش

ایتام

حمایت مالی و تحصیلی و تربیتی از بچه های بی سرپرست و بد سرپرست (ایتام) - پیگیری های تحصیلی و برگزاری کلاس های تقویتی
0
فرزند آسمانی

زنان سرپرست خانوار

حمایت مالی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار ، برگزاری کلاس های اجتماعی توسط روانپزشک و روانشناس
0
زنان سرپرست خانوار

بیماران روانی مزمن

حمایت پزشکی و توانبخشی و روانپزشکی از بیماران روانی مزمن و تحت پوشش قرار دادن خانواده افراد ضعیف این قشر و ...
0
بیمار روانی مزمن

سالمندان آلزایمری

حمایت و ارتقای سطح سلامت از سالمندان و سالمندان آلزایمری و اجرای طرح سالمند یار(حمایت از سالمندان در منزل) و برگزاری همایش های پیشگیری از آلزایمر
0
سالمند آلزایمری