یک مینی یخچال  به مبلغ 3میلیون 300هزارتومان جهت داروخانه درمرکز سالمندان موردنیاز است

منتظر کمک شما حامیان بزرگوارهستیم

 

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»   

 همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷