احسان ونیکوکاری ❤️

حامیان عزیز ونیکوکار : 🌸

❤️
@alzheimerarak

به همت والای یکی ازخیرین بزرگوار جناب آقای بحرینی عزیز با واریز 50میلیون ریال درامروز 24مهر1400 بانی خیرشدن تا75 سبدکالا ی 400هزارتومانی برای خانواده های تحت پوشش آماده کنیم
لذا ازشما حامیان عزیز ومهربون درخواست می کنیم مارا در تهیه مابقی هزینه تهیه سبدکالا مثل همیشه یاری نمایید تا دراین هفته برای کلیه خانواده های تحت پوشش سبدکالا تهیه وتحویل نماییم .💦🌺

دعای خیر کودکان وفرزندان بدسرپرست وبی سرپرست (ایتام ) بدرقه راهتان….

09188619570
شماره حساب:
صادرات شعبه شهیدبهشتی – 6037691990085078

❤️💦🌷🌹
#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک #خیریه #سالمند #ایتام #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_markazi
@alzheimerarak ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎