خیرین وحامیان بزرگوار
سلام باتوجه به اینکه موتورخانه مرکزی شیرخوارگاه خراب شده و امکان تعمیرنیست
مرکز سالمندان ما باحضور 90مددجو با 12بخاری نتوانستیم آسایشگاه را گرم کنیم
احتیاج به 4پکج ودودیگ به مبلغ حدودا40میلیون تومان داریم
تقاضای کمک داریم
واقعا سرده می توانید حضوری سربزنید
باتشکر زارعی خیریه امام جواد (ع )
6037_6919_9008_5078
*741*2141#