یک لب تاب برای یک دختر دانشجوی تحت پوشش که امسال قبول شده
ویک موبایل تعمیری برای یکی ازدختران دبیرستانی که یک هفته نتوانسته ازکلاس مجازی استفاده کند
مبلغ 4میلیون وپانصدهزارتومان نیازداریم
با کمک به ما درکارخیرباماهمراه شوید

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷