جشن تولدفرشتگان زمینی خیریه امام جواد(ع)

به همت خَیِر بزرگوار : آقای نوازنی
و توسط جمعیت نیک اندیشان همای رحمت
سیستم صوت : استدیو مکث – اقای گلمحمدی و همکاران

🌹برای 4نفراز متولدین مهر
درروز 17 آبان 98 🌸

باحضورخیرین وحامیان گرامی درخانه سالمندان آلزایمری اراک بسیارباشکوه برگزارشد
باتشکرازکلیه عزیزانی که کمک کردند
خصوصا پرسنل عزیزخانه سالمندان
وخانم درمان