بازدید دانش آموزان

🌹 هنرستان دخترانه مطهره ودبیرستان دخترانه حاج توکل 🌷

ازخانه سالمندان شایستگان وآسایشگاه بیماران روانی مزمن طلوع اراک
باتشکرازمدیریت هنرستان خانم ابراهیمی بزرگوار حامی این انجمن وخانم خیرعزیز لطیفی مشاورمحترم هنرستان مطهره که هرساله چندین نوبت به به عیادت سالمندان تشریف میاورند
و باتشکر ازخانم احمدی مدیرگرامی، خیر وحامی همیشگی خیریه امام جواد (ع) ومعاونین ودانش آموزان عزیزی که تشریف آوردند وباحضورسبز خود دل سالمندان راشادکردند

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#مهربانی #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت