‍ ✅ ادامه ساخت خانه سالمندان
درطبقه دوم بارفروش یک سوئیت

💦💕 ۲۹_خریدواهداء یک سوِئیت دوتخته به مبلغ۶۰۰میلیون ریال توسط خیربزرگوارآقای مشهدالکوبه
🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…
🌸راههای مشارکت درساخت:
1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان
💦💕اولین سوئیت توسط خانم بندی
💦💕۲مین
💦💕۳ و……۲۴
💦💕 ۲۵- ۲۶،۲۷

💦💕 ۲۸
💦💕 ۲۹آقای باقرمشهدالکوبه

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید
#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک #خیریه
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
۵۸۵۹_۸۳۷۰_۰۰۱۳_۲۶۸۴
Ir420180000000001400670702
شماره شبا حساب انجمن آلزایمرخیریه امام جوادع بانک تجارت جهت ساخت
درساخت خانه سالمندان ما را حمایت کنید

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_mar