اردوی زیارتی ،سیاحتی مشهد سالمندان اراک اسفند۱۴۰۲

اردوی زیارتی ،سیاحتی مشهد سالمندان به کمک شما دوستات وحامیان عزیز الحمدالله بخوبی درحال اجراست #پویش_بازدید_سالمندان_آلزایمری_اراک #خیریه_امام_جواد_اراک #نیکوکار_مهردخت_استان_مرکزی      #سالمندان_محسنی_اراک  #انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی