گزارشی از فعالیت ها و کارهای انجام شده توسط انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی

 • اردوی تفریحی ، زیارتی هر هفته یک روز
 • برگزاری جشن در روزهای تولد و اعیاد
 • برگزاری جشن تولد برای مددجویان و ایتام
 • اجرای ورزش صبحگاهی با حضور دبیر ورزش مجرب برای سالمندان و بیماران اعصاب و روان
 • برگزاری کلاس های ورزشی برای بچه های تحت پوشش موسسه ( از قبیل شنا – فوتبال – والیبال – بسکتبال …) 
 • برگزاری کلاس های تقویتی برای بچه های تحت پوشش موسسه 
 • برگزاری موسیقی درمانی با حضور مربی مجرب برای سالمندان و بیماران اعصاب و روان 
 • برگزاری کلاس آموزش موسیقی و خواندن با حضور مربی مجرب برای بیماران اعصاب و روان 
 • انجام آزمایشات روتین بدستور پزشک مرکز
 • برگزاری کلاس های مهارت آموزی (معرق کاری ، قالی بافی و خیاطی ) 5 روز در هفته
 • ویزیت مددجویان توسط پزشک عمومی 3 نوبت در هفته
 • ویزیت مددجویان توسط متخصص اعصاب روان 2 نوبت در هفته
 • تشکیل گروه درمانی جهت مددجویان اعصاب و روان یک جلسه در هفته
 • تهیه دارو های مورد نیاز بیماران اعصاب و روان و بیماران آلزایمری
 • دریافت میوه و تره بار هر هفته از خیرین تره بار
 • تمدید اعتبار و تعویض دفترچه های بیمه مددجویان
 • برگزاری جلسات پیشگیری از آلزایمر