۱ – مطالب وبسایت انجمن آلزایمر به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه می‌باشند.

۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به انجمن آلزایر بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق ارتباط با موسسه می باشد.

۳ – انجمن آلزایمر با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک ما را در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (09188619570) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی انجمن آلزایمر غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.