از اینکه می‌خواهید عضوی از انجمن آلزایمر شوید و ما را در حمایت از افراد تحت پوشش انجمن یاری دهید، سپاسگزاریم.