✅فروش 11مین سوئیت بنام خانم ابوالمعصومی

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان
خرید سوئیت توسط خیرین بزرگوار
💦💕اولین سوئیت ،خانم بندی

💦💕۲مین سوئیت، خانم قهرمانی

💦💕۳مین سوئیت، آقای عظیمی
💦💕۴مین سوئیت، آقای دکترطبائیان

💦💕۵مین سوئیت، آقای زمانی

💦💕۶مین سوئیت، خانم قره چلویی
💕💦فروش سالن غذاخوری، آقای غلامحسن حیدری
💕💦فروش 7مین سوئیت، خانم ایمانی

💦💕 فروش نمازخانه سالمندان مرد، مرحوم غلامرضا چاقوساز

💕💦فروش ۸مین سوئیت، آقای منصورعابدی وهمسربزرگوارشون اکرم طاهری
💦💕۹مین سوئیت، خیربزرگوار خانم کربلایی

💦💕۱۰مین سوئیت، خیربزرگوار خانم امیری
💕💦11مین سوئیت، خیربزرگوارخانم ساکی پور(ابوالمعصومی) 200میلیون ری
✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💦تلفن
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)