🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸حامیان گرامی ،خیرین بزرگوار وهمشهریان وهم استانی های عزیز
مثل همیشه به لطف خداوهمراهی شمابزرگواران وباهمت مدیران دلسوز 14شرکت معتبراراک توانستیم گامی بزرگ برداریم وعملیات احداث دو خانه سالمندان زن ومرد انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)راشروع کنیم

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان

4-باواریزماهانه فقط 10هزارتومان دراین امرخیرمارایاری نمایید

🔹نیک اندیش عزیز🔹

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) 💠

💠 بانک صادرات۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۵۰۷۸💠
💠 بانک ملت۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۷۷۸۴ 💠
💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💠 بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۹۴۰۵💠

💦تلفن تماس:
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak