‍ ✅ فروش یک تخت ۲۰ میلیون تومان توسط خیربزرگوار خانم رضایی

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…
🌸راههای مشارکت درساخت:
💦💕مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
💕💦 ۲۱ فروش یک تخت سوئیت دونفره به مبلغ ۲۰میلیون تومان توسط خیربزرگوار خانم رضایی بنام مادرگرامیشان

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💦تلفن
09188619570
روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)