✅ خرید به نفع نیازمندان🌹

💕حامیان وخیرین عزیز با خرید از محصولات شرکت “تابش استیلا “می توانید حامی ایتام ،زنان سرپرست خانوار،بچه های بدسرپرست،بیماران اعصاب وروان وسالمندان آلزایمری خیریه امام جواد(ع) باشیدومارامثل همیشه درحمایت بهترازآنها یاری نمایید.
مطمئن باشیداین عمل خیرشما نزدخداوندبی اجرا نمی ماند.

#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
@alzheimerarak
@arakalz