‍ ✅ 16مین ،فروش سوییت به خانم خیر وبزرگواری که نخواستن نامی ازشون برده شود

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…
🌸راههای مشارکت درساخت:

مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
💦💕اولین سوئیت ،خانم بندی
💦💕۲مین ، خانم قهرمانی
💦💕۳مین ، آقای عظیمی 💦💕۴مین ، آقای دکترطبائیان
💦💕۵مین ، آقای زمانی
💦💕۶مین ، خانم قره چلویی
💕💦 ۷مین ، خانم ایمانی
💕💦 ۸مین ، آقای منصورعابدی
💦💕۹مین ، خیربزرگوار خانم کربلایی
💦💕۱۰مین ، خیربزرگوار خانم امیری
💕💦۱۱مین ، خیربزرگوارخانم ساکی پور 💕💦۱۲مین فروش سالن غذاخوری، آقای غلامحسن حیدری 💕💦۱۳مین فروش 4سوییت به خیرونیکوکارگرامی آقای حاج محمدحاجیان به مبلغ 100میایون تومان 💦💕۱۴مین ، خیربزرگوار خانم امیری 💦💕 ۱۵مین ، خیربزرگوارخانم متین ورچه

💦💕 ‍ ✅ 16مین ،فروش سوییت بامبلغ   355  میلیون ریال  به خانم خیر وبزرگواری که نخواستن نامی ازشون برده شود

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💦تلفن
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)