‏همیشه که نباید بنشینیم و
بدی‌هایِ زندگی‌ِمان را مرور کنیم
گاهی باید نشست
زیر یک‌ کرسی گرم
خوشی‌ها را شمرد،چای نوشید
و پشت کرد به تمامِ نداشتن‌ها
و غصه‌هایی که عمری
با آن‌ها زندگی کردیم❤️

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک

#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت