بالا رفتن سن حتمی است …
اما اینکه روح تو پیر شود
بستگی به خودت دارد …
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ …
ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ …
ﻣﺒﺎﺩﺍ …
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ دوست من…
پایان آدمیزاد
نه از دست دادن معشوق است
نه رفتن یار
نه تنهایی…
هیچکدام پایان آدمی نیست
آدمی ان هنگام تمام میشود که
دلش پیر شود.

🌸 دلتـون همیشه جـوان 🌸

🌹ساعت ۷صبح هرروز میدان کوهنورد🌷

🌸 ای جوان دیروز

✅💕بام اراک توروصدا می زند💐