برگزاری چهارمین جشنواره غذا به سود زنان سرپرست خانوار ، ایتام ، سالمندان آلزایمر و مددجویان اعصاب و روان تحت پوشش این انجمن از تاریخ 12 تا 15 بهمن ماه در سالن امام علی(ع) واقع در شهر اراک – خیابان امام خمینی برگزار گردید.