✅حامی ونیکوکارگرامی :
وقتی دستی را می گیری. بدان که دست دیگرت دردست خداست.
حامیان عزیز می توانندپول خودرا به نانوایی تحول دهند
کفاره ها می توانید جمع آوری وبه دفترانجمن
جنب مسجدامام جوادع تحویل دهید
💕مارادرطرح حمید، اهداء نان به خانواده های تحت پوشش با تحویل بن نان همراهی نماییدکه بتوانند دروقت نیاز ازنانوایی نان تحویل بگیرند

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#خیریه_امام_جواد_اراک
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی

@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت