🧇 در راستای کمک هزینه های مراسمهای فوت ،هفته، چهلم وسالگردعزیزان خود
به مرکز امام جوادع می توانید ازطریق زیر همراه ماباشید

*741*2141#
6037_6919_9008_5078

💦🌹 شام امشب۲۵ آبان۱۴۰۰ جوجه کباب ونوشابه به همت حامی محترم خانواده خیر مسعودی برای مددجویان دومرکز سالمندان آلزایمری وبیماران روانی مزمن خیریه امام جواد(ع)

خدا به این خیرین وبزرگواران وخانواده محترمشان که دراین کارخیر مارایاری نمودند،سلامتی وبهروزی عطاء فرماید
مطمئنا عمل خیرشان نزدخداوندمنان بی جواب نخواهدماند

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت