مهربان بودن
مهمترین قسمت انسان
بودن است
این”دل” انسان است که
او را “سعادتمند” و ثروتمند می کند
انسان با آنچه که “هست ”
ثروتمند است
نه با آنچه که دارد.
“آرامش”
سهم کسانی است
که “بی منت” می بخشند…
“بی کینه” می خندند…
و در نهایت
با “سخاوت” محبت شان را
اکرام می کنند

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت