💗🌸مهربانی درمهر🌷

مشارکت درخرید لباس -کفش ولوازم التحریر ❤️💦
با توجه به فصل بازگشایی مدارس طرح “مهربانی درمهر” با هدف تهیه مایحتاج بچه های آسمانی تحت پوشش خیریه امام جواد(ع) مثل هرسال اجرا می شود. در این طرح لوازم التحریر، کفش ولباس برای دانش آموزان توسط شماحامیان گرامی تهیه می گردد. همه ما لذت خرید مداد و پاک کن و دفتر و جلد کردن کتابهامونو قبل از باز شدن مدارس چشیده ایم. حالا می توانیم این لذت را به ایتام، این امانتهای الهی هدیه کنیم….

 

مبلغ مورد نظرتان را به شماره حساب های زیر

6037691990085078
6037691990145310
واریز نمایید.
#سالمندان #آلزایمر #خیریه #مهربانی
#اراک #لوازم التحریر #کفش

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت