🌸 مصاحبه خیروحامی گرامی انجمن آلزایمرسرکارخانم بندی اولین خریدار سوئیت 2نفره به مبلغ 300میلیون ریال ، اهدایی جهت کمک به ساخت دوخانه سالمندان آقا وخانم انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع) استان مرکزی پاییز 99

🌸لاتصغّر شیئاً من الخیر، فانک تراه غداً حیث یسرّک». (بحار، ج 71، ص 182)
و هیچ کار خیرى را کوچک مشمار، زیرا فرداى قیامت آن را به نحوى خواهى دید که مایه خرسندى و خوشحالیت باشد.
و در این آیه مبارکه نیز به همین معنى تصریح شده است که نتیجه هر کار خیرى را در روز رستاخیز خواهید دید، و آنچه از اعمال صالحه که از پیش براى خود بفرستید، نتیجه شیرینش را در خواهید یافت. و آنچه در این آیه دیده مى‏شود تأکید بر نماز و زکات است، سپس مى‏فرماید هر کار خیرى را پیش فرستادید، آن را نزد خدا خواهید دید.

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)