حامیان عزیز :
باتوجه به اینکه تشک های بیمارستانی ماازافتتاح مرکز درسال 89 خریداری شده وبالای 50 عدد آن ازوسط گود شده ومددجو اذیت می شوند لذاجهت خرید 50عددتشک بیمارستانی مثل همیشه منتظریاری شما هستیم

💜درکارخیر با ما همراه شوید

✅ از کمک‌ شما خیرعزیزسپاسگزاریم

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@alzheimerarak
@arakalz
alza.ir سایت