مشارکت درتهیه لباس ،کفش وسبدکالاعید 1402 ❤️

حامیان عزیز ونیکوکار : 🌸

این انجمن بار دیگر و در آغاز سال جدید مثل هرسال برای تهیه لباس وکفش عیدبچه های تحت پوشش خودوسبدکالا برای هر خانواده آنهااحتیاج به مبلغ 110  میلیون تومان دارد. ❤️

✅ برای تهیه بن‌های لباس وسبد کالای خانواده های تحت پوشش به یاری شما عزیزان نیازداریم تا در هفته احسان ونیکوکاری برای کلیه خانواده های تحت پوشش کفش ،لباس و سبدکالاقبل ازعید تهیه وتحویل نماییم .💦🌺

دعای خیر کودکان وفرزندان بدسرپرست وبی سرپرست (ایتام ) بدرقه راهتان….

09188619570
@kheirieh_emam_javad
شماره حسابها:

صادرات شعبه شهیدبهشتی – 6037691990085078

بانک ملت شعبه مرکزی: 6104337770117784

بانک ملی شعبه مرکزی : 6037991899919405
❤️💦🌷🌹
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
مرکزنیکوکاری امام جواد (ع)
Www.instagram.com/arakalz