گفت …
محبت کن،
راه دورى نمى رود
گفتم …
برعکس،
محبت همہ جا مى رود
از زمین تا آسمان، از دل بہ دل
حتّى تا پیش خدا هم
مى رود…!!

❤️روزجهانی سالمند را گرامی می داریم🌷
” 9مهر1400″

#روزجهانی_سالمند_مبارک
#آلزایمر_اراک #سالمندان_اراک
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان
۵۸۵۹_۸۳۷۰_۰۰۱۳_۲۶۸۴
درساخت خانه سالمندان ما را حمایت کنید

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
www.instagram.com/arakalz
www.instagram.com/alzheimer_markazi
@alzheimerarak