✅فروش ۸مین سوئیت بنام امام هشتم

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

💦💕اولین سوئیت توسط خیربزرگوارخانم بندی

💦💕۲مین سوئیت، خیربزرگوارخانم قهرمانی

💦💕۳مین سوئیت، خیربزرگوارآقای عظیمی
💦💕۴مین سوئیت، خیربزرگوارآقای دکترطبائیان

💦💕۵مین سوئیت، خیربزرگوارآقای زمانی

💦💕۶مین سوئیت، خیربزرگوار خانم قره چلویی
💕💦فروش سالن غذاخوری، خیربزرگوار آقای غلامحسن حیدری
💕💦فروش 7مین سوئیت، خیربزرگوارخانم ایمانی، به مبلغ 200میلیون ریال

💦💕 فروش نمازخانه سالمندان مرد، خیربزرگوارمرحوم غلامرضا چاقوساز

💕💦فروش ۸مین سوئیت، توسط خیرگرامی منصورعابدی وهمسربزرگوارشون اکرم طاهری به مبلغ 300میلیون ریال

✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن آلزایمر💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💦تلفن
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak