✅فروش ششمین سوئیت خیریه ای

🌺وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

🌸راههای مشارکت درساخت:

1-مشارکت درساخت یک سوئیت به نام خود
2-با مشارکت بالای یک میلیاردتومان و گذاشتن نام خودبرروی خانه سالمندان

3-بامعرفی افرادخیر درساخت خانه های سالمندان

4-باواریزماهانه فقط 10هزارتومان دراین امرخیرمی توانیدسهیم شوید

💦💕اولین سوئیت توسط خیربزرگوارخانم بندی، 300میلیون ریال

💦💕دومین سوئیت، خیربزرگوارخانم قهرمانی 200میلیون ریال

💦💕سومین سوئیت، خیربزرگوارآقای عظیمی 200میلیون ریال
💦💕چهارمین سوئیت، خیربزرگوارآقای دکترطبائیان 300میلیون ریال

💦💕پنجمین سوئیت، خیربزرگوارآقای زمانی
200میلیون ریال

💦💕ششمین سوئیت، خیربزرگوار خانم قره چلویی به مبلغ 350میلیون ریال یک اتاق سه تخته
✳️ درکارخیرباماهمراه شوید🌷

💠شماره حساب انجمن آلزایمر💠

💠 بانک تجارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۶۸۴💠
💠 بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۹۴۰۵💠

💦تلفن تماس:
09188619570
انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)
@alzheimerarak