غرفه دستاوردهای مددجویان خیریه امام جواد (ع)

نیکوکارگرامی :
منتظر حضورسبزتان هستیم تا باخرید ازغرفه ما که یکی ازمادران سرپرست خانوارهم بافتنی خودش را می فروشد
حتما سری بزنید ویه خریدکوچلو داشته باشید
مطمئن باشید این عمل خیر شمابی جواب نخواهدماند
سه راه خمین نمایشگاه کیف وکفش وپوشاک
ازامروزتاجمعه 11بهمن فرصت داری دراین عمل خیرسهیم شوید
ساعت 3بعدازظهرتا9شب
روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع)