✅طرح سی خیر،🌷سی نذر غذای مددجویان درماه مبارک رمضان

شب ۱آقای منتظری
شب ۲آقای نظافتی
۳زخانم کریمی
۴خانمهای قهرمانی
۵ آقای فرهمند
۶خانم فتحی
۷ آقای محمدخانی
۸خانم امین
۹ خانم کشاورز
۱۰ آقای مشکانی
۱۱ آقای صنعتی
۱۲ خانم مرادی
۱۳ آقای یعقوبی
۱۴ آقای عابدی
۱۵ خانم محمودی
۱۶خانم زارعی
۱۷آقای سوادکوهی
۱۸خانم مهاجرانی
۱۹ خانم عبدالهیان
۲۰ آقای فراهانی
۲۱ آقای آزادمرزآبادی
۲۲ آقای اسماعیلیون
۲۳ سرکارخانم باقربیگی
۲۴ سرکارخانم تاجفر
۲۵ آقای رشیدی
۲۶ آقای شمس
۲۷سرکارخانم رجبی فروتن
۲۸ سرکارخانم مهرافروز
۲۹سرکارخانم بختیاری
۳۰ سرکارخانم نطام آبادی

 

✅ نذری طرح سی خیر
به همت خانواده خیروحامی☝️
۰۹۱۸۸۶۱۹۵۷۰

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کنید

🌿🌸تا خدا فرمانروایی می کند
امام جوادع مشگل گشایی می کند🌸🌿

🧇 در راستای کمک مومنانه برای افطاری سی خیر= سی نذری مرکزنیکوکاری امام جوادع می توانید ازطریق زیر همراه ماباشید

*741*2141#
6037_6919_9008_5078

مرکز نیکوکاری امام جوادع
روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد ع
@alzheimerarak
@kheirieh_emam_javad