✅طرح سی خیر،🌷سی نذر غذای مددجویان درماه مبارک رمضان ۱۴۰۱

۱-آقای منتظری
۲-آقای تاجفر
۳ -آقای سهرابی
۴-آقای آزادمرزآبادی
۵-خانم مقدسی
۶-خانم های قهرمانی
۷-آقای دلیخون
۸-خانم مهاجرانی
۹-خانم کشاورز
۱۰-آقای زند
۱۱-خانم نوروزی
۱۲-خانم همتی
۱۳-خانم محسنی
۱۴-آقای بورقانی
۱۵-آقای اسماعیلیون
۱۶-خانم نجفی
۱۷-خانم احمدی
۱۸-خانم عبدالهیان
۱۹-خانم زارعی
۲۰-خانم زنجیردار
۲۱-آقای مشکانی
22-خانم جودکی
23-آقای کریمی..

✅ طرح نذری سی شب، سی خیر
به همت خانواده خیروحامی☝️
۰۹۱۸۸۶۱۹۵۷۰

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کنید

🌿🌸تا خدا فرمانروایی می کند
امام جوادع مشگل گشایی می کند🌸🌿

🧇 در راستای کمک مومنانه برای افطاری سی خیر= سی نذری مرکزنیکوکاری امام جوادع می توانید ازطریق زیر همراه ماباشید

*741*2141#
6037_6919_9008_5078

مرکز نیکوکاری امام جوادع
#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی

Www.instagram.com/arakalz
Www.instagram.com/alzheimer_markazi
alza.ir