به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر استان مرکزی ضیافت افطار و شام در تاریخ 28 خرداد ماه 1395 در مرکز نگهداری این موسسه با حضور جمعی از خیرین ، مسئولین ، خانواده های تحت پوشش ، مددجویان و سالمندان برگزار گردید. جا دارد از خانواده های محترم عیسی خانی ، عبدی و گروه بانوان انجمن آلزایمر استان مرکزی که ما را در اجرای این امر خداپسندانه یاری نمودند نهایت تشکر را بعمل آوریم . خداوند خیرشان دهد .