نذر صلوات برای مادران سرزمینم 🌹

شادی روح مادرهایی که به رحمت خدا رفتن🙏

شفای مادرانی که مریضن و نیازمند دعا🙏

حل مشکلا‌ت و گرفتاری های مادران،
و سلامتی همه مادران مهربون…😍

٧ تا صلوات، بفرست به ٧ نفر، جهت شادی روح مادرت اگر به رحمت خدا رفته و نیز سلامتی و طول عمر مادرت اگر در قید حیات هست😊

بفرستین برای دوستاتون تا سیلی از صلوات تقدیم مادران عزیزمون شه😘😍

زندگی
راز بزرگی است که در ما جاری است
زندگی آبتنی کردن در این رود است

قدر زندگی را بدان
حسرت بیهوده مخور،
غصه گذشته را مخور،
از آینده ندیده ات نترس

اگر امروز ناراحت و دلگیری
بدان که هیچ چیزی ماندگار نیست
حتی بدترین روزها و ساعات زندگی ات

به یقین باهرسختی،آسانی همراه است

مادر عزیزم روحت شادویادت گرامی🌹💜