به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر سومین کلاس پیشگیری از آلزایمر در تاریخ یکم آذرماه در خانه امید بازنشستگان اراک با حضور بازنشستگان برگزار گردید. در این کلاس کارشناسان انجمن آلزایمر آقایان چزانی و پریور مطالبی را در خصوص پیشگیری از آلزایمر ارائه نمودند . جا دارد تشکر ویژه ای از مدیریت صندوق بازنشستگان استان و کانون بازنشستگان شهرستان اراک که همکاری های لازم را در هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه داشتن بکنیم .