سازمان های مردم نهاد (NGOs ) ، طیف وسیعی از نهادهای مدنی غیردولتی را در برمی گیرد که توسط مردم شکل یافته و با مشارکت و همکاری آنها به فعالیت خود ادامه می دهد. امروزه سمن های متعددی با موضوعات و زمینه های متنوعی در سطح محلی، ملی و بین المللی در سراسر جهان به فعالیت می پردازند.

عضویت داوطلبانه، برخورداری از اهداف غیرانتفاعی مانند کمک به افراد کم برخوردار، ارائه خدمات آموزشی، امدادی، رفاهی، خیریه و بسیاری موارد دیگر از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت این سازمان هاست.

روز 27 فوریه فرصتی فراهم می آورد تا سازمان های مردم نهاد از هر گوشه و کنار دنیا، به تبادل و اشتراک دانش و تجربیات خود بپردازند. هم چنین این روز برای آموزش افراد در سراسر جهان فرصتی فراهم می کند تا آنها به درک شفاف تری از سمن ها در سطح ملی و بین المللی دست یابند و افراد بیشتری با این موسسات، و اقدامات و فعالیت های شان آشنا شوند.

مرکزنیکوکاری امام جواد(ع)
@kheirieh_emam_javad