ماه جهانی آلزایمر گرامی باد

دومین برنامه پیاده روی گروهی مددجویان در ماه جهانی آلزایمر
📢15 شهریور تا 15 مهر، ماه جهانی بیماری آلزایمر

🤝به ما بپیوندید:
✔️جهت آگاهی رسانی در زمینه دمانس و بیماری آلزایمر
🔖دمانس را بشناس
🔖آلزایمر را بشناس
🔖با هم می توانیم بیشتر مراقبت کنیم

📢با به اشتراک گذاشتن این پست ، آگاهی را افزایش دهید

#ماه_جهانی_آلزایمر
#آلزایمر_را_بشناس

انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (علیه السلام)
حامی سالمندان مبتلا به آلزایمر و بیماران اعصاب و روان مزمن

✅حامی سالمندان
#روابط_عمومی_انجمن_آلزایمر_مرکزی
Www.instagram.com/arakalz
Www.instagram.com/alzheimer_markazi
Alza.ir