مسئولین و معلمین و دانش آموزان دلسوز دبستان مهر آئین مثل هر سال باز هم با جشن تولدی برای یکی از سالمندان و بمناسبت گرامیداشت روز جهانی سالمند در روز 8 مهر با شیرینی و کیک و گل و نقاشی هایی که بچه ها به مناسبت روز سالمند کشیده بودند به آسایشگاه سالمندان آمدند و با گرفتن جشن تولد شور و شادی را به سالمندان هدیه کردند جا دارد از تمامی عزیزانی که هر سال سالمندان را خوشحال می کنند تشکر و قدردانی نماییم .