راه اندازی اندازی داروخانه مراکز سالمندان وببماران روانی مزمن درداخل آسایشگاه
باتشکرازحامیان عزیزی که کمک کردن تا یخچال خریداری شد
باتوجه به خراب شدن ساکشن مرکز ما به یک ساکشن نیازداریم تاوسایل داروخانه تکمیل شود

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷