به گزارش روابط عمومی انجمن آلزایمر جلسه آموزشی پیشگیری از آلزایمر در روز دوشنبه 1394/03/04 با حضور کارکنان

اداره کل آموزش و پرورش در نمازخانه این سازمان برگزار گردید . در این جلسه آموزشی آقای پریور روانشناس انجمن مطالبی را در مورد پیشگیری و اهمیت این بیماری بیان نمودند .