جشن عید فطر در تاریخ دوشنبه پنجم تیر ماه 1396 در مرکز نگهداری انجمن با حضور خیرین ، خانواده های تحت پوشش و مددجویان برگزار گردید. جا دارد از هانی سلطانی عزیز و گروهش و مصطفی صالحی عزیز جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم تشکر و قدردانی را به عمل آوریم خداوند خیرشان دهد.