مراسم جشن تولد 16نفرازبچه های آسمانی (ایتام وبی سرپرست )   تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره)استان مرکزی وتحت حمایت این مرکز خیریه وتقدیر از 28 مادر سرپرست خانوار تحت پوشش این مرکز خیریه صبح روز پنجشنبه 11 دی 93 درسالن این خیریه  برگزار شد .

این جشن به همت هیات مدیره ومسئولین خیریه امام جواد (ع) وبا توجه به برنامه همیشگی انجمن  هرسه ماه یکبار برپا می شود وبا کمک ویاری چندخیربزرگوار حامی این انجمن خصوصا خانم خیر ونیکوکار جوان نساج وبرادرحامی وخیر اول ایتام ما جناب آقای کرمی وبا حضور پرسنل ومددجویان مراکز سالمندان شایستگان وبیماران روانی مزمن طلوع وآقای دکتر فراهانی ازبهزیستی اراک -آقای مهدی دمنه معاونت محترم تربیت بدنی وخیر آموزش وپرورش استان مرکزی  -آقای محمدی کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش استان مرکزی -آقای صفایی مسئول محترم آموزش وپرورش استان مرکزی وآقای نصیری ریاست محترم کمیته امداد شهرستان اراک وهیات همراه وگروه موسیقی هنرمند فرهیخته وخیر مجید عسگری برگزار وتوسط این دوستان تقدیرنامه ها ی مادران نمونه وکارت هدایا به بچه ها ومادران اهداشد
بدینوسیله از همه خیرین بزرگوار وعزیزانی که مارا یاری نمودندودرجشن حضورداشتند تقدیر وتشکر می شود