به گزارش روابط عمومی انجمن آلزامی در تاریخ 9 آذرماه در مرکز نگهداری انجمن به همت خانم محمدی  و با حضور گروه موسیقی آقای مهدی برخورداری و رصا کاظمی عزیز  و تردستی توسط آقای صنعتگر عزیز و با همکاری جمعیت نیک اندیشان همای رحمت جشن تولدی برای دو سالمند انجمن انجام گرفت . جا دارد از این عزیزان برای همیاری خود جهت برگزاری این مراسم تشکر و قدردانی خود را اعلام داریم . 

جشن به روایت تصویر