مراسم جشن به مناسبت تولد امام حسین (ع) در مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان و سالمندان آلزایمری با حضور سالمندان ، بیماران اعصاب و روان ، خانواده های تحت پوشش این موسسه و خیرین عزیز با همکاری خانواده محترم عیسی خانی و خواننده خیر جناب آقای مجید عسگری و گروه محترمشان با برگزاری موسیقی زنده و ضیافت نهار برگزار گردید .