توزیع ۳۰عددمرغ وبیست وسه بسته تخم مرغ
به ۳۰خانوارتحت پوشش
باتشکرازخیرین عزیز
خدا به همه عزیزانی که دراین کارخیر مارایاری نمودند ،سلامتی وبهروزی عطاءنماید
مطمئنا عمل خیرآنها نزدخداوندمنان بی جواب نخواهدماند

🌸أحسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْکَ»
همچنان که خداوند به تو نیکى کرده نیکى کن.🌷

#سالمندان_اراک #آلزایمر_اراک
#انجمن_آلزایمر_استان_مرکزی
#مهربانی_اراکیا #خیریه_امام_جواد_اراک
#سالمندان_را_تنها_نگذاریم
#کمپین_ساخت_خانه_سالمندان

💜روابط عمومی انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)
@arakalz
@alzheimerarak
alza.ir سایت